Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia… Ludzi kreatywnych przejawiających inicjatywę iw takich, którzy są odkrywcami.

Jean Piaget

Nauczyciel w pedagogice Montessori pełni szczególną rolę. Jest doradcą i pomocnikiem dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności.

Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane.

Ważne jest jego zachowanie i to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho, dzieciom łatwiej się wyciszyć. Dlatego ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom długotrwałą koncentrację uwagi na zadaniu.

Nauczycielki Oxford Pre school posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori. Są pełne pasji i entuzjazmu, a praca z dziećmi to dla nich źródło radości i inspiracji.

Anna Sobstel-Urban, dyrektor przedszkola. Studiowanie języka angielskiego i niemieckiego w Kolegium Języka Biznesu a następnie Prawa i Administracji na UŚ spowodowało, że w mojej głowie zrodził się pomysł aby założyć własną szkołę językową Oxford Centre SJO, którą prowadzę od 2004 roku.

Szkoła ta, pomimo posiadania kursantów w każdym wieku i pomimo przeprowadzenia dwóch projektów unijnych dla dorosłych, od samego początku nastawiona była głównie na naukę języka angielskiego dzieci od 2 roku życia a nawet młodsze. To doświadczenie jak również dostęp do wyjątkowej platformy do nauki języka angielskiego wykorzystuję do tworzenia profesjonalnych zajęć językowych w przedszkolu Oxford Pre School.

Kilkuletnie zaangażowanie natomiast w organizowanie wykładów i warsztatów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego z wybitnymi naukowcami, podróżnikami i artystami z pewnością przyda się do zapewnienia naszym podopiecznym warsztatów naukowych o jakich marzą!

Pedagogika Montessori stała się moją pasją, czego potwierdzeniem są certyfikat Montessori, liczne kursy i szkolenia oraz stały kontakt z kilkoma wiodącymi placówkami Montessori w Polsce.

Jadwiga Malarz, dyrektor pedagogiczny. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego od 1982r., magistrem pedagogiki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresie zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Od 2002r. jest nauczycielem dyplomowanym. Ma za sobą 15 letnią praktykę jako dyrektor przedszkola prowadzonego w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori, do którego z sukcesem wprowadziła elementy tej pedagogiki jako alternatywną formę wspomagania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Wystąpiła na kilku konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach naukowych na temat metody Montessori. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli.

Wioleta Kosińska, z-ca dyr. ds. pedagogicznych, ukończyła studia licencjackie w zakresie wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest stypendystką rządu chińskiego i z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku Leadership and Management in Comparative Education w Beijing Normal Univeristy w Pekinie, gdzie zdobyła holistyczne podejście do edukacji. Jednocześnie była wolontariuszem w chińskich przedszkolach i szkołach jak też stażystką w UNESCO.
Swoje zamiłowanie do pedagogiki Marii Montessori poszerzyła w pracy w jednym z montessoriańskich przedszkoli w Warszawie, gdzie pełniła funkcję anglisty oraz zastępcy dyrektora przedszkola. W 2018 r. ukończyła studia z zakresu zarządzania i marketingu w oświacie.
Prywatnie jest miłośniczką biegania. W 2017 r. zdobyła Koronę Maratonów Polskich.

Agatha Pretorian, anglojęzyczny nauczyciel Montessori. Wychowała się w Kanadzie. Studiowała Visual Arts na Uniwersytecie York w Toronto, Ontario. Ukończyła w Toronto zaawansowane kursy nauczycielskie dla obcokrajowców (Oxford Seminars). Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Belfountain, Ontario (Centre of Autism). W 2010 roku przyjechała do Polski i organizowała warsztaty artystyczne dla dzieci w Pracowni Arete w Krakowie a następnie jako Native Speaker współpracowała z kilkoma szkołami językowymi na Śląsku m.in. Oxford Centre, Project II oraz My School of English. Jest zafascynowana pedagogiką Montessori i warsztatami muzycznymi amerykańskiego programu Music Together wspierających edukacje w systemie Montessori. Jako nauczyciel stara się kreować niepowtarzalną atmosferę sprzyjająca edukacji. Sama kochając książki stworzyła również imponującą anglojęzyczną biblioteczkę dla swoich podopiecznych. Posiada Certyfikat Montessori i wciąż pogłębia wiedzę na temat pedagogiki Montessori na specjalistycznych szkoleniach. Prywatnie szczęśliwa mama 3 dzieci, które jak nikt nauczyły ją cierpliwości, zrozumienia i otwartości.

Joanna Sarzyńska -Dziubek -nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Już jako studentka rozpoczęła pracę nauczyciela i tłumacza języka angielskiego. Przez 10 lat była lektorem języka angielskiego w szkole językowej gdzie miała możliwość pracy z wszystkimi grupami wiekowymi. Najwięcej satysfakcji jednak i spełnienia dawała jej praca z najmłodszymi- nawet rocznymi dziećmi. To skłoniło ją do podjęcia studiów podyplomowych wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Osobiste doświadczenia macierzyństwa skierowały ją ku pedagogice Montessori. Ukończyła szkolenie Montessori i otrzymała Certyfikat. Nadal z radością poszerza swoją wiedzę z tego zakresu. Prywatnie pasjonatka śpiewu, którym chciałaby zarazić dzieci.

Merle Marie – nauczyciel przedszkolny, Montessori Native Speaker. Jej zamiłowanie do nauczania zaczęło się wtedy, kiedy opiekowała się młodszymi kuzynami jako nastolatka.
Następnie dużo czasu poświęciła na pracę jako wolontariuszka w szkołach w Durbanie i w Johannesburgu na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.
Tam zdała sobie sprawę z tego jak szybko małe dzieci pojmują to czego je uczymy. To uświadomiło jej jaki drzemie w dziecku potencjał, dawało ogromną satysfakcje i skłoniło do kontynuowania nauczania. Odbyła studia kończące się uzyskaniem państwowego certyfikatu w dziedzinie rozwoju wczesnodziecięcego Early Childhood Development Level 4-Coastal College KZN, a także uzyskała dyplom w tej dziedzinie za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego Wonderkids Montessori.
W Polsce naucza w przedszkolach Montessori od 6 lat. Zdobyła tutaj praktyczne doświadczenie. Posiada umiejętność i cierpliwość postępowania z dziećmi w wieku od pierwszego roku życia wzwyż, a także z dziećmi różnych kultur.

Paulina Konieczna- nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła również studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Biotechnologia. Obecnie kontynuuje studia II stopnia z Pedagogiki. Prowadziła animacje dla dzieci w sali zabaw, była wychowawca obozowym i opiekunem dzieci w Drużynie Harcerskiej.

Marta Duda, nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika (Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna) w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ma za sobą 4 letnią praktykę jako nauczyciel przedszkolny Montessori w Dwujęzycznym Przedszkolu Montessori w Katowicach i w Przedszkolu Montessori we Wrocławiu.

Ewelina Harężlak, nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z wychowaniem fizycznym, oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracowała w trakcie studiów jako niania trojga rodzeństwa a po studiach jako nauczyciel przedszkolny w przedszkolu prywatnym. Z wykonywanej pracy czerpie satysfakcje, co motywuje ją do dalszego rozwoju zawodowego. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, do każdego podchodzi indywidualnie z należytym ciepłem i szacunkiem. Posiada Certyfikat Montessori. Zafascynowana pedagogiką Montessori nadal pogłębia jej tajniki na specjalistycznych szkoleniach Montessori. Prywatnie wielbicielka zwierząt. Działała w kilku organizacjach pomagając jako wolontariusz.

 

Przedszkole współpracuje również z Psychologiem, Logopedą, Nauczycielem Religii:

Hanna Marniok – psycholog, coach w trakcie procesu akredytacji ICF. Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć terapeutycznych (Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki, zajęcia z wykorzystaniem Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn) i arteterapeutycznych (zajęcia Sensoplastyka, Trening Kreatywnego Rozwoju, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju). Jest również certyfikowanym coachem, doradcą zawodowym i mediatorem rodzinnym.

Doświadczenie zdobywała praktykując i pracując w państwowych i niepublicznych placówkach szkolnych oraz przedszkolnych. Stale wzbogaca warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i pozyskując nowe kompetencje. Aktualnie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz z normą zdrowotną i psychiczną.

Praca jest dla niej pasją, w której łączy wszystkie swoje specjalności W czasie zajęć wykorzystuje elementy arteterapii a także podejście i narzędzia coachingowe, dostosowane do możliwości pacjenta.

Prywatnie żona, mama nastoletniej córki i pani uroczego westa z charakterem. Codzienny stres odreagowuje w kuchni, gotując dla przyjemności swojej i najbliższych.

Kaja Smoleńska-Ożóg, logopeda, neurologopeda, pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Pomysł, aby pomagać innym, borykającym się z zaburzeniami mowy, zrodził się w jej głowie już na początku kształcenia pedagogicznego, kiedy odbywała praktyki w placówkach specjalistycznych. W czasie studiów, przez dwa lata była wolontariuszką w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach pod zwierzchnictwem logopedy. Tam stawiała swoje pierwsze kroki i prowadziła samodzielnie terapie. Obecnie, pracuje z dziećmi z normą intelektualną oraz z różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, a także z opóźnionym rozwojem mowy, nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne i z osobami dorosłymi, u których występuje niepłynność mówienia. Terapie prowadzi w przedszkolach niepublicznych, integracyjnych, w gabinecie logopedycznym oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Uważa, że najważniejsze w jej pracy jest zdobycie zaufania pacjenta i traktowanie każdego problemu indywidualnie. Cel pacjenta, jest jej własnym, do którego dążą razem i wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy terapii. Zawód logopedy jest interdyscyplinarny, co oznacza, że patrzy na człowieka całościowo, na jego mocne i słabe strony, a nie tylko przez pryzmat mowy.

Karolina Miłkowska, nauczyciel religii. Absolwentka Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, na którym w 2017 r ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia nauczycielska. Ukończyła również kurs animatora czasu wolnego dzieci i dorosłych. Bardzo lubi prace z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat współprowadzi spotkania dla grupy młodzieżowej Ruchu Światło-Życie.

Natalia Wizental, mgr filologii polskiej, nauczyciel logopeda. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowe studia logopedyczne. Obecnie jest w trakcie podyplomowych studiów na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Praca z dziećmi to jej pasja. Podczas studiów pracowała jako animatorka w sali zabaw dla dzieci, była wychowawcą na obozie sportowym, a po ukończeniu studiów pracowała jako logopeda dzieci w wieku przedszkolnym. W 2017 roku ukończyła w Rzymie w języku angielskim kurs Katechezy Dobrego Pasterza autorstwa Sofii Cavalletti i Gianny Gobii, opartej na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Na kursie zetknęła się po raz pierwszy z tą pedagogiką. Stała się ona przedmiotem jej zainteresowania. Zdobyła certyfikat Montessori i w dalszym ciągu pogłębia wiedzę w tym zakresie.