Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia… Ludzi kreatywnych przejawiających inicjatywę iw takich, którzy są odkrywcami.

Jean Piaget

Nauczyciel w pedagogice Montessori pełni szczególną rolę. Jest doradcą i pomocnikiem dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności.

Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane.

Ważne jest jego zachowanie i to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho, dzieciom łatwiej się wyciszyć. Dlatego ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom długotrwałą koncentrację uwagi na zadaniu.

Nauczycielki Oxford Pre school posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori. Są pełne pasji i entuzjazmu, a praca z dziećmi to dla nich źródło radości i inspiracji.

Anna Sobstel-Urban, dyrektor przedszkola. Studiowanie języka angielskiego i niemieckiego w Kolegium Języka Biznesu a następnie Prawa i Administracji na UŚ spowodowało, że w mojej głowie zrodził się pomysł aby założyć własną szkołę językową Oxford Centre SJO, którą prowadzę od 2004 roku.

Szkoła ta, pomimo posiadania kursantów w każdym wieku i pomimo przeprowadzenia dwóch projektów unijnych dla dorosłych, od samego początku nastawiona była głównie na naukę języka angielskiego dzieci od 2 roku życia a nawet młodsze. To doświadczenie jak również dostęp do wyjątkowej platformy do nauki języka angielskiego wykorzystuję do tworzenia profesjonalnych zajęć językowych w przedszkolu Oxford Pre School.

Kilkuletnie zaangażowanie natomiast w organizowanie wykładów i warsztatów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego z wybitnymi naukowcami, podróżnikami i artystami z pewnością przyda się do zapewnienia naszym podopiecznym warsztatów naukowych o jakich marzą!

Pedagogika Montessori stała się moją pasją, czego potwierdzeniem są certyfikat Montessori, liczne kursy i szkolenia oraz stały kontakt z kilkoma wiodącymi placówkami Montessori w Polsce.

Jadwiga Malarz, dyrektor administracyjno-pedagogiczny. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego od 1982r., magistrem pedagogiki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów podyplomowych  z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresie zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Od 2002r. jest nauczycielem dyplomowanym. Ma za sobą 15 letnią praktykę jako dyrektor przedszkola prowadzonego w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori, do którego z sukcesem wprowadziła elementy tej pedagogiki jako alternatywną formę wspomagania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Wystąpiła na kilku konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach naukowych na temat metody Montessori. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli.

Ewelina Harężlak, nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej ,kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz wychowanie fizyczne oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracowała w trakcie studiów jako niania trojga rodzeństwa a po studiach jako nauczyciel przedszkolny w przedszkolu prywatnym. Z wykonywanej pracy czerpie satysfakcje, co motywuje ją do dalszego rozwoju zawodowego. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, do każdego podchodzi indywidualnie z należytym ciepłem i szacunkiem. Posiada Certyfikat Montessori. Zafascynowana pedagogika Montessori obecnie dalej pogłębia jej tajniki na specjalistycznym szkoleniu Montessori. Prywatnie wielbicielka zwierząt. Działa w kilku organizacjach pomagając jako wolontariusz.

Agatha Pretorian, anglojęzyczny nauczyciel grupy przedszkolnej. Wychowała się w Kanadzie . Studiowała Visual Arts na Uniwersytecie York w Toronto, Ontario. Ukończyła w Toronto zaawansowane kursy nauczycielskie dla obcokrajowców (Oxford Seminars). Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w iBelfountain, Ontario (Centre of Autism). W 2010 roku przyjechała do Polski i organizowała warsztaty artystyczne dla dzieci w Pracowni Arete w Krakowie a następnie jako Native Speaker współpracowała z kilkoma szkołami językowymi na Śląsku m.in. Oxford Centre, Project II oraz My School of English. Zafascynowana pedagogiką Montessori i warsztatami muzycznymi amerykańskiego programu Music Together wspierających edukacje w systemie Montessori. Jako nauczyciel stara się kreować niepowtarzalną atmosferę sprzyjająca edukacji. Sama kochając książki stworzyła również imponującą anglojęzyczną biblioteczkę dla swoich podopiecznych. Posiada Certyfikat Montessori. Obecnie dalej pogłębia wiedzę na temat pedagogiki Montessori na specjalistycznym szkoleniu. Prywatnie szczęśliwa mama 3 dzieci, które jak nikt nauczyły ją cierpliwości, zrozumienia i otwartości.

Sandra Pijowczyk, nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Walii w Cardiff Metropolian University (Education and Early Childchood Studies) i obecnie kontynuje naukę na kierunku pedagogicznym (piątym roku) na Uniwersytecie Śląskim. Ma za sobą praktyki w dwóch walijskich szkołach podstawowych Ysgol Y Graig Primary School oraz w StIIltyds RC Primary School in Merthyr Tydfil jako asystent nauczyciela. Podczas studiów w Walii brała udział jako wolontariuszka w projektach związanych z zajęciami dla najmłodszych oraz organizowała i prowadziła zajęcia dodatkowe dla polskich dzieci. Obecnie uczęszcza na specjalistyczne szkolenie Montessori. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcje.

Monika Ogrodniczak – psycholog. Absolwentka studiów magisterskich z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z logopedii, przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie indywidualnych zajęć logopedycznych oraz psychologicznych w placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, a także w placówkach medycznych. Aktualnie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, a także z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Nie boi się wyzwań, chętnie poszerza swoją wiedzę na kursach i szkoleniach, stara się podążać za dzieckiem, w trakcie terapii bazując na jego zainteresowaniach. Jej ogromną pasją jest praca z dziećmi, a szczególnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Łączenie w pracy wiedzy z psychologii, logopedii i oligofrenopedagogiki, sprawia, że patrzy na małego pacjenta w sposób holistyczny. Uważa, że działanie wieloaspektowe jest niezbędne do uzyskania trwałych i zadowalających efektów terapii.
Prywatnie jest miłośniczką zwierząt, i tych małych i tych dużych. Uwielbia podróże, szczególnie te zagraniczne. Pasję tę łączy z pracą z dziećmi w postaci corocznych wyjazdów na kolonie i obozy.

Alicja Widuch, psycholog absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest w trakcie szkolenia w ramach czteroletniej szkoły psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Stale poszerza swój warsztat zawodowy oraz umiejętności praktyczne by każdemu dziecku zapewnić możliwie najpełniejszy, holistyczny rozwój a także wspierać w działaniu wychowawczo – edukacyjnym zarówno nauczycieli przedszkolnych jak i rodziców.

Katarzyna Pleciak, nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła studia magisterskie – kierunek filologia angielska na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe z tłumaczenia dokumentów unijnych. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. jako nauczyciel w szkole podstawowej i w liceum. Jest dyplomowanym egzaminatorem maturalnym. Uczyła w wielu szkołach językowych m.in. English School of Communication Skills, SJO Moose, Szkole Językowej Worldwideschool ucząc dzieci od 2 roku życia, młodzież i dorosłych. Interesują ją niekonwencjonalne metody nauczania. Obecnie współpracuje z Fundacją jako nauczyciel języka angielskiego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Interesuje się psychologią, stale się rozwija i szkoli swój warsztat. Pasjonuje ja motoryzacja i kuchnie świata. Prywatnie mama 2 synów.

Karolina Miłkowska, nauczyciel religii. Pani Karolina jest absolwentką Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, na którym w 2017 r ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia nauczycielska. Ukończyła również kurs animatora czasu wolnego dzieci i dorosłych. Bardzo lubi prace z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat współprowadzi spotkania dla grupy młodzieżowej Ruchu Światło-Życie.