PROGRAM EDUKACYJNY

Oxford Pre School oferuje program wychowania i edukacji oparty na założeniach pedagogiki dr Montessori, przy realizacji celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty. Poprzez program edukacyjny i wychowawczy realizujemy podstawę programową MEN. Pracujemy z materiałem montessoriańskim podczas zajęć grupowych w kręgu oraz w czasie swobodnej pracy dzieci.

Materiał montessoriański jest podzielony na kilka grup: materiał do ćwiczeń z praktycznego życia, materiał sensoryczny, materiał do edukacji matematycznej, pomoce do edukacji językowej i pomoce z działu kultury. Dodatkowo realizujemy różne projekty roczne np. kontynenty i ich mieszkańcy.

Oprócz zajęć w przedszkolu dzieci uczestniczą w wyjściach i wycieczkach, dzięki którym mogą zdobyć więcej doświadczeń i poznać bliżej świat natury np. wyprawy do lasu, zoo, ogrodu botanicznego oraz poznać bliżej świat kultury poprzez wizyty w galeriach i muzeach.

Pracę nauczyciela wspomagają specjaliści logopeda i psycholog.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Warsztaty taneczne
Mała Akademia Tańca.

POSIŁKI

Zdrowe jedzenie jest dla nas bardzo ważne. W przedszkolu dzieci nie będą jadły słodyczy i nie będą piły słodkich napojów. Będą jadły dużo owoców i warzyw.

GODZINY OTWARCIA

Pn. – Pt.: 7:30-17:00

STATUT

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINY ZAJĘĆ OPIS
7:30-8:30 dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy dowolne
8:30-9:00 zabawy ruchowe/warsztaty umuzykalniające
9:00-11:30 śniadanie, praca własna-czas pracy z materiałem montessoriańskim. dzieci po zapoznaniu się z pomocami mogą swobodnie z nimi pracować, same wybierają pomoce, wybierają miejsce pracy, czas jaki temu poświęcą i z kim będą współpracować. Nauczyciel obserwuje i pomaga jeśli zaistnieje potrzeba
11:30-12:00 spotkanie w kręgu, podsumowanie pracy własnej, nauczyciel wprowadza temat dnia (realizacja programu MEN)
12:00-13.00 zabawy swobodne na dworze, spacery przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe
13:00-13:30 obiad
13:30-15:00 praca własna/ krąg, zajęcia plastyczne, językowe i muzyczne czas czytania i opowiadań / czas drzemki
15:00-17.00 podwieczorek/ warsztaty kulinarne, naukowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia dowolne w sali lub w ogrodzie

POSIŁKI

Dieta dla przedszkola została opracowana przez panią mgr Marzenę Okoń-Pietryszak absolwentkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Marzena -dietetyk, doradca żywieniowy, surdopedagog, założycielka poradni Amarena współpracuje z wieloma prywatnymi szkołami jako wykładowca.

ZAJĘCIA DODATKOWE

WARSZTATY Z ROBOTYKI
Z KLOCKAMI LEGO WEDO

Warsztaty z Robotyki w oparciu o klocki LEGO są przeznaczone dla dzieci 5 i 6 letnich, które chcą zgłębić świat robotyki i roboinformatyki. Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie: podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów oraz technik oprogramowania. Wykorzystanie zestawów klocków LEGO WeDo pozwala na zrozumienie zawiłości budowy i oprogramowania robotów w sposób łatwy i przyjemny, dostosowany do wieku dzieci. Zajęcia umożliwiają rozwój u dzieci wyobraźni, kreatywności, pracy zespołowej, umiejętność logicznego myślenia. Przy pomocy Lego Education WeDo można zbudować i zaprogramować prostsze wersje poruszających się robotów z klocków Lego. Zajęcia są dodatkowo płatne.

MAŁA AKADEMIA TAŃCA

Zajęcia taneczne czyli „zabawa poprzez taniec, taniec poprzez zabawę”. Nauka poczucia rytmu, koordynacji oraz współpracy w grupie. Uplastycznianie ciała, kształtowanie odpowiednich nawyków ruchowych. Poznanie elementów z takich stylów tanecznych jak jazz, taniec nowoczesny, balet czy hip hop.

Zajęcia prowadzone są przez Katarzynę Trejtowicz – młodą , kreatywną tancerkę ze szkoły Nova w Katowicach.

Kasia wiele razy stawała na podium Polskiej Federacji Tańca w kategoriach modern jazz oraz slow dance. Na jej zajęciach nie ma nudy i zawsze znajdzie się czas na odrobinę humoru. Uwielbia prace z dziećmi i nawiązuje z nimi bardzo dobry kontakt.