Nasze przedszkole, to społeczność ludzi, którzy swoją codzienną pracą pragną służyć dziecku i jego rodzicom. Uznajemy jako fakt, że małe dzieci zasługują na to, aby być traktowane z takim samym szacunkiem, jaki okazywalibyśmy ich rodzicom i jaki oczekiwalibyśmy z ich strony. Będziemy się starać być przykładem pod względem uprzejmości, rozwagi i odpowiedniego zachowania w każdej sytuacji.

Wierzymy, że inteligencja nie jest ustalona w momencie narodzin oraz, że potencjał ludzki jest nieograniczony. Wiemy, że dzieci uczą się poprzez działanie, dlatego zachęcamy je do samodzielnego poznawania świata.

MISJA

Naszą misją jest stwarzanie dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu tak, by mogły rozwijać drzemiący w nich potencjał twórczy oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie. Chcemy dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Drogowskazem dla nas jest pedagogika dr Marii Montessori, która odnosi się z wielkim szacunkiem do pracy, jaką musi wykonać dziecko w procesie dorastania. „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – te słowa, które stały się mottem Montessori są dla nas wskazówką jak należy wspierać dziecko w jego rozwoju.

Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów oraz w formie lekcji chcemy dać dzieciom możliwość naturalnego przyswojenia języka, który jest kluczem do współczesnego świata.

NASZYM CELEM JEST:

Wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby:

 potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów

wzrastało w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem

dorastało w zamiłowaniu do porządku

nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa

potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu

wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i oceny nauczyciela

wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych

rozwijało poczucie porządku, koncentrację, koordynację oraz samodzielność

NASZ PROGRAM

Realizowany przez nas edukacyjny program z elementami pedagogiki Montessori pozwala dzieciom doświadczyć radości z uczenia się jednocześnie wspierając rozwój poczucia własnej wartości. Realizujemy wszystkie cele przewidziane w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program wychowania i edukacji, który realizujemy, oparty jest na założeniach pedagogiki dr Montessori i obejmuje 5 obszarów: życie codzienne, sensorykę, edukację językową , edukację matematyczną i kulturę. Przeprowadzamy program zajęć dwujęzycznych, dzięki któremu język angielski będzie takim samym źródłem komunikacji między dzieckiem a nauczycielem jak język polski. Proponujemy ponadto warsztaty plastyczne, teatralne, przyrodnicze, muzyczne, kulinarne oraz naukowe. Szkoła współpracuje z psychologiem i logopedą.

Program wychowawczy przedszkola oparty jest o wartości chrześcijańskie, zakorzenione w naszej tradycji kulturowej. To do nich odnosimy naszą pracę i działania wychowawcze.

Help me do it by myself.
Pomóż mi to zrobić samemu.

Maria Montessori

NAUKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU OXFORD

W uczeniu się języków obcych dzieci mają przewagę nad dorosłymi. Przedszkolaki posiadają większą plastyczność organów wymowy, spontaniczność, brak lęku przed mówieniem, zdolność szybkiego przystosowywania się do nowych sytuacji, chęć podejmowania ryzyka, ciekawość świata, radość eksperymentowania, ufność i aktywność, a przy tym nieograniczony czas wolny. Dzieci w wieku przedszkolnym mają zdolność przyswajania języka bez analizowania jego systemu gramatycznego i z natury odrzucają formalne podejście do nauki. Nauka odbywa się poprzez zabawę z innymi dziećmi, poprzez kontekst sytuacji.

W okresie przedszkolnym najłatwiej opanować również prawidłową wymowę w języku obcym. W późniejszym okresie wpływ języka ojczystego i nawyki językowe są znacznie silniejsze, zanika również tzw. okres bezakcentowy.

Nasze przedszkole posiada i wykorzystuje bogaty zestaw różnorodnych materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych. Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, aby w życzliwej atmosferze proces nauczania był ciekawym odkryciem i ekscytującą przygodą. Wykorzystuje przy tym dziecięcy entuzjazm, humor i zabawę. Bez zbędnego wgłębiania się w skomplikowane zagadnienia lingwistyczne dzieci poznają język angielski, osłuchują się z nim i chętnie podejmują dalszą naukę.

Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska dajemy dzieciom możliwość przyswajania języka w sposób naturalny.

Nasze przedszkole posiada i wykorzystuje bogaty zestaw różnorodnych materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych. Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, aby w życzliwej atmosferze proces nauczania był ciekawym odkryciem i ekscytującą przygodą. Wykorzystuje przy tym dziecięcy entuzjazm, humor i zabawę. Bez zbędnego wgłębiania się w skomplikowane zagadnienia lingwistyczne dzieci poznają język angielski, osłuchują się z nim i chętnie podejmują dalszą naukę.

Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska dajemy dzieciom możliwość przyswajania języka w sposób naturalny.

MONTESSORI W OXFORD PRE SCHOOL

Istnieje wiele powodów dla których wychowanie przedszkolne oparliśmy o pedagogikę dr Marii Montessori. Metoda Montessori umożliwia i ułatwia dzieciom zdobywanie wielu praktycznych oraz społecznych umiejętności. Dzięki niej dzieci zdobywają poczucie własnej wartości, zdobywają przekonanie, że są zdolne do opanowywania nowych umiejętności, rozwiązywania problemów. Montessori przygotowuje do samodzielnego myślenia, zaangażowania w to co się robi, kończenia rozpoczętej pracy. Uczy, że pomysły dzieci mają wartość, ich decyzje są ważne. Uczy też brania odpowiedzialności za swoje działania i, jeśli trzeba, naprawiania błędów.

Dzieci nabywają umiejętności komunikacyjne i współdziałania z innymi; bycia liderem, ale też częścią zespołu. Uczą się zachowań pozbawionych przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Edukacja montessoriańska stara się pokazać dzieciom, że należą do tego świata, że są częścią czegoś większego niż one same. Uświadamia, że każde życie ma wartość i cel i że trzeba dbać o świat, który nas otacza.

Oprócz oczywistych zalet pedagogiki Montessori w zakresie rozwijania małej motoryki w dziale życia codziennego i doskonalenia zmysłów dziecka w dziale sensoryki, prawdziwie zafascynował nas dział matematyki. Zanim dziecko przejdzie do cyfr i abstrakcji ma możliwość ćwiczenia z konkretami m.in. belkami, wrzecionami, żetonami czy złotymi perełkami.

Wrażliwość na pisanie i czytanie Maria Montessori umiejscawia pomiędzy 3-6 rokiem życia. Dziecko w tym okresie ma zdolność do myślenia symbolicznego tzn. interesuje się znakami i ich znaczeniem, tak samo jak słowami i ich sensem. Wprowadzenie do pisania w dziale języka następuje w najkorzystniejszym momencie, gdy dziecko ma około 4 lat. Ćwiczenia przygotowujące do pisania mają na celu ćwiczenie sprawności manualnej, precyzji i koordynacji ruchu.

Natomiast dział nauki o kulturze i edukacji kosmicznej stanowi wyjątkowy wstęp do nauki geografii, biologii, historii, geologii, astronomii, fizyki i chemii!

CO NAS WYRÓŻNIA

wyjątkowa lokalizacja w pobliżu lasu w cichej, zielonej dzielnicy Katowic z łatwym dojazdem

duży ogródprzestronne nowocześnie zaprojektowane wnętrze przedszkola dostosowane do potrzeb metody Montessori

program zajęć dwujęzycznych, dzięki któremu posługiwanie się językiem angielskim będzie takim samym źródłem komunikacji między dzieckiem a nauczycielem jak posługiwanie językiem ojczystym

możliwość korzystania z wyjątkowej platformy językowej i skuteczność w nauczaniu języka angielskiego dzięki 13 letniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoły językowej

praca w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori

warsztaty muzyczne w języku angielskim w oparciu o amerykański program Music Together czyli rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych dziecka poprzez aktywne tworzeniem muzyki

doświadczenie w organizowaniu warsztatów z różnych dziedzin nauki dzięki sześcioletniemu zaangażowaniu w prowadzenie Uniwersytetu Dziecięcego

zdrowe posiłki, dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci i kształtujące zdrowe nawyki na przyszłość