Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia… Ludzi kreatywnych przejawiających inicjatywę iw takich, którzy są odkrywcami.

Jean Piaget

Nauczyciel w pedagogice Montessori pełni szczególną rolę. Jest doradcą i pomocnikiem dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności.

Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane.

Ważne jest jego zachowanie i to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho, dzieciom łatwiej się wyciszyć. Dlatego ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom długotrwałą koncentrację uwagi na zadaniu.

Nauczycielki Oxford Pre school posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori. Są pełne pasji i entuzjazmu, a praca z dziećmi to dla nich źródło radości i inspiracji.

Anna Sobstel-Urban – dyrektor przedszkola. Absolwentka Kolegium Języka Biznesu oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Przez 14 lat właścicielka Szkoły Języków Obcych Oxford Centre. Szkoła ta, pomimo posiadania kursantów w każdym wieku i przeprowadzenia dwóch projektów unijnych dla dorosłych, od samego początku nastawiona była głównie na naukę języka angielskiego dzieci od 2 roku życia a nawet młodsze. Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego z 6 letnim doświadczeniem w organizowaniu wykładów i warsztatów z wybitnymi naukowcami, wykładowcami, podróżnikami i artystami. Zafascynowana innowacyjnymi sposobami nauczania i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji. Pedagogika Montessori stała się jej pasją, czego potwierdzeniem są certyfikat Montessori, liczne kursy i szkolenia oraz stały kontakt z kilkoma wiodącymi placówkami Montessori w Polsce.

Jadwiga Malarz – dyrektor pedagogiczny. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego od 1982 r., magistrem pedagogiki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresie zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Od 2002 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Ma za sobą 15 letnią praktykę jako dyrektor przedszkola prowadzonego w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori, do którego z sukcesem wprowadziła elementy tej pedagogiki jako alternatywną formę wspomagania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Wystąpiła na kilku konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach naukowych na temat metody Montessori. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli.

Katarzyna Kubat – zastępca dyrektora pedagogicznego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku kulturoznawstwo oraz studia podyplomowe z kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego. Od początku swojej pracy jako nauczyciel pracowała w przedszkolach Montessori. Jest zafascynowana tym jak rozwijają się dzieci uczęszczające do tego typu placówek. Uczestniczyła w kursie przedszkolnym zorganizowanym przez Polski Instytut Montessori. Brała również udział w wielu szkoleniach i konferencjach (m.in. w konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori). Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna oraz wczesne nauczanie języka angielskiego.

Joanna Sarzyńska-Dziubek – nauczyciel grupy przedszkolnej (j.ang). Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Już jako studentka rozpoczęła pracę nauczyciela i tłumacza języka angielskiego. Przez 10 lat była lektorem języka angielskiego w szkole językowej, gdzie miała możliwość pracy z wszystkimi grupami wiekowymi. Najwięcej satysfakcji jednak i spełnienia dawała jej praca z najmłodszymi – nawet rocznymi dziećmi. To skłoniło ją do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogia Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Osobiste doświadczenia macierzyństwa skierowały ją ku pedagogice Montessori. Ukończyła szkolenie Montessori i otrzymała Certyfikat. Nadal z radością poszerza swoją wiedzę z tego zakresu. Prywatnie pasjonatka śpiewu, którym chciałaby zarazić dzieci.

Merle Marie – nauczyciel przedszkolny Montessori, native speaker. Jej zamiłowanie do nauczania zaczęło się wtedy, kiedy opiekowała się młodszymi kuzynami jako nastolatka. Następnie dużo czasu poświęciła na pracę jako wolontariuszka w szkołach w Durbanie i w Johannesburgu na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Tam zdała sobie sprawę z tego, jak szybko małe dzieci pojmują to, czego je uczymy. To uświadomiło jej, jaki drzemie w dziecku potencjał, dawało ogromną satysfakcję i skłoniło do kontynuowania nauczania. Odbyła studia kończące się uzyskaniem państwowego certyfikatu w dziedzinie rozwoju wczesnodziecięcego Early Childhood Development Level 4-Coastal College KZN, a także uzyskała dyplom w tej dziedzinie za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego Wonderkids Montessori. W Polsce naucza w przedszkolach Montessori od 10 lat. Zdobyła tutaj praktyczne doświadczenie. Posiada umiejętność i cierpliwość postępowania z dziećmi w wieku od pierwszego roku życia wzwyż, a także z dziećmi różnych kultur.

Ewelina Harężlak  – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Zafascynowana pedagogiką Montessori. Z wykonywanej pracy z tą metodą czerpie satysfakcję, co motywuje ją do dalszego rozwoju zawodowego. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, do każdego podchodzi indywidualnie z należytym ciepłem i szacunkiem. Posiada certyfikat Montessori. Prywatnie mama niespełna czteroletniego Franka i wielbicielka zwierząt.

Natalia Wizental – nauczyciel grupy przedszkolnej.  Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia polska, podyplomowe studia logopedyczne i pedagogiczne, a także podyplomowe studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi to jej pasja. Podczas studiów pracowała jako animatorka w sali zabaw dla dzieci, była wychowawcą na obozie sportowym, a po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolach jako logopeda. W 2017 ukończyła w Rzymie w języku angielskim kurs Katechezy Dobrego Pasterza autorstwa Sofii Cavalletti i Gianny Gobii, oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Na kursie zetknęła się z pedagogiką Marii Montessori i stała się jej miłośniczką. Zdobyła Certyfikat Montessorii.

Kim Rapson – native speaker, nauczyciel Montessori. Kim pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Podczas swojej kariery w szkole średniej interesowała się nauczaniem małych dzieci i pracowała w przedszkolu na kampusie. W 2016 roku studiowała i uzyskała certyfikat w dziedzinie Montessori w College of Modern Montessori, jednocześnie pracując w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel opieki pozaszkolnej. W 2017 roku przyjechała do Polski i podczas pobytu tutaj uzyskała certyfikat w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego i nadal ciągle zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie, aby móc pomagać dzieciom w zaspokajaniu ich potrzeb. Wierzy, że w tym wieku dzieci uczą się podstaw, aby w przyszłości mogły stać się tym kim chcą być. Lubi środowisko Montessori, ponieważ pozwala one dzieciom rozwijać się w tempie, które im odpowiada.

Katarzyna Bem – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Nauki o Rodzinie oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Już w trakcie studiów licencjackich pracowała w Szkole Podstawowej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w przedszkolu „Źródło” Fundacji „Sternik” w Krakowie, gdzie dzięki wielu szkoleniom zdobyła nowe doświadczenia w pracy
z najmłodszymi i ich rodzicami oraz poznała inny niż dotychczas system pracy. Ważne jest dla niej indywidualne podejście, dzięki któremu może lepiej poznać dziecko, jego predyspozycje czy zainteresowania. Praca z dziećmi jest dla niej inspiracją do dalszego samokształcenia i wzbogacania warsztatu pracy.

Kateryna Buianova – pomoc nauczyciela, nauczyciel języka angielskiego. Przez ostatnie dwa lata pracowała w certyfikowanym centrum przygotowującym do egzaminów Cambridge z języka angielskiego. W tym czasie rozwinęła umiejętność pracy z uczniami w każdym wieku. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych spotkaniach Cambridge i z sukcesem podjęła egzamin TKT (Teaching Knowledge Test). Wierzy, że jej rola jako nauczyciela najmłodszych polega na pielęgnowaniu i zachęcaniu dzieci  do uczenia się przez całe życie. Poprzez zajęcia praktyczne i dyskusje ma nadzieję zachęcić dzieci do kreatywnego myślenia i odkrywania ich naturalnej ciekawości. Chce, aby poczuli, że istnieje bezpieczna przestrzeń do dzielenia się uczuciami i bycia sobą. Ponieważ język angielski jest jej największą pasją, w wolnych chwilach nadal pracuje ze swoimi starszymi uczniami organizując zajęcia online. Ukończyła szkolenie Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi i otrzymała certyfikat.

Joanna Buczyńska-Włosek – nauczyciel rytmiki z językiem angielskim. Ukończyła studia magisterskie w zakresie rytmiki i przedmiotów teoretyczno-muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Doradztwo Filozoficzne i Coaching na Uniwersytecie Śląskim. Od 10 lat specjalizuje się w dziedzinie rytmiki dalcrozeowskiej, prowadząc zajęcia w śląskich szkołach muzycznych, przedszkolach oraz żłobkach. Uczestniczka licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, warsztatów i seminariów związanych z dziedziną rytmiki oraz edukacją artystyczną. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności na solfeżu dalcroze’owskim, plastique animee oraz budowaniu pewności siebie przez ćwiczenia rytmiki. Uważa, iż rytmika i ćwiczenia kreatywne stanowią klucz do kształtowania charakteru i zachowania ciekawości na otaczający świat.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE RÓWNIEŻ Z:

Ewa Mardyło – pedagog, socjoterapeuta i terapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-socjalna oraz studia podyplomowe na kierunku psychologia (psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła arteterapie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. Mediator rodzinny, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w ramach curriculum w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które dotyczyły m.in. diagnozy i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, terapii dzieci agresywnych, zasad terapii krótkoterminowej oraz studium terapii rodzin. Ma za sobą kilkuletnią praktykę jako nauczyciel pedagog, socjoterapeuta, terapeuta. Ukończyła również studia kwalifikacyjne z zakresu terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, które nadają uprawnienia terapeuty.

Karolina Szywacz-Kozłowska – psycholog. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, profil zawodowy – psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Pracując w instytucjach pomocowych udzielała wsparcia w postaci konsultacji, porad psychologicznych i psychoedukacji, dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Prowadziła warsztaty z obszarów takich jak komunikacja, asertywność
i inteligencja emocjonalna w środowisku biznesowym i pomocowym, również w języku angielskim. Jako trenerka w międzynarodowej korporacji realizowała programy rozwojowe dla pracowników różnych działów. Odkąd została mamą, również zawodowo zainteresowała się tematyką okołorodzicielską. Obecnie, jako psycholog przedszkolny, wspiera małe dzieci i ich opiekunów, w zmaganiu się
z codziennymi wyzwaniami. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Inspiracje do pracy czerpie m.in. z założeń Rodzicielstwa Bliskości, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Self-Reg. Własne macierzyństwo napędza ją do ciągłego rozwoju w tych obszarach.

Martyna Goszczyńska – nauczyciel religii. Ukończyła Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Tytuł magistra Teologii Nauczycielskiej uzyskała w 2013 roku. Studia te uprawniają do nauczania religii katolickiej na każdym poziomie edukacyjnym, od najmłodszych grup przedszkolnych, po szkoły ponadpodstawowe. Rozwijając swoje zainteresowania w 2017 roku, podyplomowo skończyła kierunek „Wspieranie rozwoju i edukacja osób w spektrum autyzmu”. Od początku swojej ścieżki zawodowej pracowała w katowickich szkołach podstawowych, a od 2019 roku uczy tylko klasy 1 i 2. Bierze udział w szkoleniach dla katechetów i stałej formacji diecezjalnej. W praktyce zawodowej stosuje elementy pedagogiki Marii Montessori. Odkąd została mamą jej spojrzenie na dziecięcy świat stało się pełniejsze i sprawiło, że stała się lepszym nauczycielem.