Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia… Ludzi kreatywnych przejawiających inicjatywę iw takich, którzy są odkrywcami.

Jean Piaget

Nauczyciel w pedagogice Montessori pełni szczególną rolę. Jest doradcą i pomocnikiem dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności.

Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane.

Ważne jest jego zachowanie i to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho, dzieciom łatwiej się wyciszyć. Dlatego ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom długotrwałą koncentrację uwagi na zadaniu.

Nauczycielki Oxford Pre school posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori. Są pełne pasji i entuzjazmu, a praca z dziećmi to dla nich źródło radości i inspiracji.

Anna Sobstel-Urban, dyrektor przedszkola, absolwentka Kolegium Języka Biznesu oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Przez 14 lat właścicielka Szkoły Języków Obcych Oxford Centre. Szkoła ta, pomimo posiadania kursantów w każdym wieku i przeprowadzenia dwóch projektów unijnych dla dorosłych, od samego początku nastawiona była głównie na naukę języka angielskiego dzieci od 2 roku życia a nawet młodsze. Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego z 6 letnim doświadczeniem w organizowaniu wykładów i warsztatów z wybitnymi naukowcami, wykładowcami, podróżnikami i artystami.
Zafascynowana innowacyjnymi sposobami nauczania i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji.Pedagogika Montessori stała się jej pasją, czego potwierdzeniem są certyfikat Montessori, liczne kursy i szkolenia oraz stały kontakt z kilkoma wiodącymi placówkami Montessori w Polsce.

Jadwiga Malarz, dyrektor pedagogiczny. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego od 1982 r., magistrem pedagogiki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresie zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Od 2002 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Ma za sobą 15 letnią praktykę jako dyrektor przedszkola prowadzonego w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori, do którego z sukcesem wprowadziła elementy tej pedagogiki jako alternatywną formę wspomagania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Wystąpiła na kilku konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach naukowych na temat metody Montessori. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli.

Joanna Sarzyńska-Dziubek – nauczyciel grupy przedszkolnej (j.ang). Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Już jako studentka rozpoczęła pracę nauczyciela i tłumacza języka angielskiego. Przez 10 lat była lektorem języka angielskiego w szkole językowej, gdzie miała możliwość pracy z wszystkimi grupami wiekowymi. Najwięcej satysfakcji jednak i spełnienia dawała jej praca z najmłodszymi – nawet rocznymi dziećmi. To skłoniło ją do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogia Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Osobiste doświadczenia macierzyństwa skierowały ją ku pedagogice Montessori. Ukończyła szkolenie Montessori i otrzymała Certyfikat. Nadal z radością poszerza swoją wiedzę z tego zakresu. Prywatnie pasjonatka śpiewu, którym chciałaby zarazić dzieci.

Paulina Konieczna – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła również studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Biotechnologia. Prowadziła animacje dla dzieci w sali zabaw, była wychowawcą obozowym i opiekunem dzieci w Drużynie Harcerskiej. Zainteresowana innowacyjnymi sposobami nauczania. Jest w trakcie szkolenia Montessori przygotowującego do uzyskania dyplomu.

Merle Marie – nauczyciel przedszkolny Montessori Native Speaker. Jej zamiłowanie do nauczania zaczęło się wtedy, kiedy opiekowała się młodszymi kuzynami jako nastolatka. Następnie dużo czasu poświęciła na pracę jako wolontariuszka w szkołach w Durbanie i w Johannesburgu na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Tam zdała sobie sprawę z tego, jak szybko małe dzieci pojmują to, czego je uczymy. To uświadomiło jej, jaki drzemie w dziecku potencjał, dawało ogromną satysfakcję i skłoniło do kontynuowania nauczania. Odbyła studia kończące się uzyskaniem państwowego certyfikatu w dziedzinie rozwoju wczesnodziecięcego Early Childhood Development Level 4-Coastal College KZN, a także uzyskała dyplom w tej dziedzinie za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego Wonderkids Montessori. W Polsce naucza w przedszkolach Montessori od 9 lat. Zdobyła tutaj praktyczne doświadczenie. Posiada umiejętność i cierpliwość postępowania z dziećmi w wieku od pierwszego roku życia wzwyż, a także z dziećmi różnych kultur.

Ewelina Harężlak  – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Zafascynowana pedagogiką Montessori. Z wykonywanej pracy z tą metodą czerpie satysfakcję, co motywuje ją do dalszego rozwoju zawodowego. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, do każdego podchodzi indywidualnie z należytym ciepłem i szacunkiem. Posiada Certyfikat Montessori. Prywatnie mama niespełna dwuletniego Franka i wielbicielka zwierząt.

Natalia Wizental – nauczyciel grupy przedszkolnej, logopeda, nauczyciel religii.  Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia polska, podyplomowe studia logopedyczne i pedagogiczne, a także podyplomowe studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi to jej pasja. Podczas studiów pracowała jako animatorka w sali zabaw dla dzieci, była wychowawcą na obozie sportowym, a po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolach jako logopeda. W 2017 ukończyła w Rzymie w języku angielskim kurs Katechezy Dobrego Pasterza autorstwa Sofii Cavalletti i Gianny Gobii, oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Na kursie zetknęła się z pedagogiką Marii Montessori i stała się jej miłośniczką. Zdobyła Certyfikat Montessorii. Obecnie bierze udział w szkoleniach poszerzających tę wiedzę.

Małgorzata Jończyk – nauczyciel grupy przedszkolnej (j.ang). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Stypendystka europejskiego programu Lifelong Learning Programme, dzięki któremu zgłębiała wiedzę z zakresu skandynawskiego modelu edukacji na VIA University College w Danii. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel anglojęzyczny w placówkach przedszkolnych w środowisku wielokulturowym: przedszkolu z oddziałami wychowania leśnego Nørrestenbro w Aarhus (Dania), przedszkolu rozwijającym metodę projektu w Colégio de São José w Coimbrze (Portugalia), dwujęzycznym przedszkolu będącym częścią Collegio San Carlo w Mediolanie (Włochy) oraz w ostatnim czasie w placówce Nido Scuola Jacarandá w Mediolanie (Włochy) prowadzonej metodą pracy Reggio Emilia, której filozoficzne założenia wychowania zostały stworzone w oparciu o metodę Marii Montessori. Ukończyła wiele kursów m.in. „Pedagogika Przygody”, „Praca z dzieckiem z deficytami uwagi”, „Użycie kart dialogowych w pracy z dziećmi – elementy terapii Gestalt”. Ukończyła również Międzynarodowy Kurs pedagogiki Montessori oraz pedagogiki leczniczej Montessori. Jej zainteresowania zawodowe są powiązane z nauczaniem przez doświadczanie. Zafascynowana innowacyjnymi sposobami nauczania i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji, które mają pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się.

Vanessa Martins – Native Speaker pomoc nauczyciela Pochodzi z Portugalii. Uczyła się w paryskiej szkole Jacques Lecoq oraz w międzynarodowej szkole teatralnej Lassaad w Brukseli. Stworzyła i współpracowała w zbiorowym projekcie artystycznym „Ossos do Oficio” w Porto. Mieszkała i pracowała w różnych krajach: we Francji, Belgii, Irlandii, Szkocji i Portugalii. Jej praca zawsze była związana z dziećmi i sztuką. We Francji pracowała jako asystent
dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. W Belgii pracowała jako anglojęzyczny opiekun na obozie letnim, przygotowywując aktywności i zajęcia angażujące dzieci w odkrywanie swoich artystycznych i społecznych umiejętności. W Szkocji pracowała jako pomoc nauczyciela. Przez lata pracowała jako nauczyciel teatralny. Przygotowywała krótko i długoterminowe warsztaty. Dodatkowo udzielała lekcji dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Od 2013 do 2016 roku pracowała jako opiekun i asystent autystycznego dziecka z portugalsko-polskiej rodziny we Wrocławiu. Świadomie włożony wysiłek w proces budowania relacji pełnej zrozumienia i oddania ulepszył i wzmocnił komunikację z dzieckiem. Poczucie empatii i dokładna obserwacja pozwoliły jej na posłużenie się sztuką w celu stworzenia głębokiej więzi i zaufania. Odkrycie pedagogiki Marii Montessori okazało się dla niej bardzo inspirujące i pouczające. Odbyła dwutygodniowe kursy: „Kurs wprowadzający do metody Montessori” i „Wprowadzenie do pedagogiki Montessori 3-6”. Chciałaby stać się przewodnikiem dla dzieci, łącząc wszystko, czego do tej pory się nauczyła. Kocha zwierzęta oraz naturę.

Agata Trzepierczyńska – nauczyciel rytmiki z językiem angielskim.
Ukończyła studia magisterskie w zakresie rytmiki i przedmiotów teoretyczno-muzycznych, a także teorii muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 2018 roku posiada tytuł Advanced Certificate Jaques-Dalcroze uzyskany w Institute for Jaques-Dalcroze Education w Bethlehem (USA). Od 11 lat specjalizuje się w dziedzinie Metody Rytmiki Jaques-Dalcroze’a, prowadząc zajęcia w śląskich szkołach muzycznych, przedszkolach oraz żłobkach. Współorganizatorka i uczestniczka licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, warsztatów i seminariów związanych z dziedziną rytmiki oraz edukacją artystyczną. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności na solfeżu dalcroze’owskim oraz nauczaniu rytmiki z wykorzystaniem nauki języka angielskiego. Uważa, iż edukacja i wychowanie poprzez muzykę oraz aktywność artystyczną jest jedną z najcenniejszych i najpiękniejszych rzeczy, które można podarować dzieciom.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE RÓWNIEŻ Z:

Ewa Mardyło – Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Socjalna oraz Studia Podyplomowe na Kierunku Psychologia (Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła arteterapie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. Mediator rodzinny, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w ramach curriculum w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które dotyczyły m.in. diagnozy i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, terapii dzieci agresywnych, zasad terapii krótkoterminowej oraz studium terapii rodzin.
Ma za sobą kilkuletnią praktykę jako nauczyciel pedagog, socjoterapeuta, terapeuta.