Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia… Ludzi kreatywnych przejawiających inicjatywę iw takich, którzy są odkrywcami.

Jean Piaget

Nauczyciel w pedagogice Montessori pełni szczególną rolę. Jest doradcą i pomocnikiem dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności.

Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane.

Ważne jest jego zachowanie i to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho, dzieciom łatwiej się wyciszyć. Dlatego ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom długotrwałą koncentrację uwagi na zadaniu.

Nauczycielki Oxford Pre school posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori. Są pełne pasji i entuzjazmu, a praca z dziećmi to dla nich źródło radości i inspiracji.

Anna Sobstel-Urban, dyrektor przedszkola, absolwentka Kolegium Języka Biznesu oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Przez 14 lat właścicielka Szkoły Języków Obcych Oxford Centre. Szkoła ta, pomimo posiadania kursantów w każdym wieku i przeprowadzenia dwóch projektów unijnych dla dorosłych, od samego początku nastawiona była głównie na naukę języka angielskiego dzieci od 2 roku życia a nawet młodsze. Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego z 6 letnim doświadczeniem w organizowaniu wykładów i warsztatów z wybitnymi naukowcami, wykładowcami, podróżnikami i artystami.
Zafascynowana innowacyjnymi sposobami nauczania i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji.Pedagogika Montessori stała się jej pasją, czego potwierdzeniem są certyfikat Montessori, liczne kursy i szkolenia oraz stały kontakt z kilkoma wiodącymi placówkami Montessori w Polsce.

Jadwiga Malarz, dyrektor pedagogiczny. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego od 1982 r., magistrem pedagogiki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresie zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Od 2002 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Ma za sobą 15 letnią praktykę jako dyrektor przedszkola prowadzonego w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori, do którego z sukcesem wprowadziła elementy tej pedagogiki jako alternatywną formę wspomagania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Wystąpiła na kilku konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach naukowych na temat metody Montessori. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli.

Joanna Sarzyńska-Dziubek – nauczyciel grupy przedszkolnej (j.ang). Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Już jako studentka rozpoczęła pracę nauczyciela i tłumacza języka angielskiego. Przez 10 lat była lektorem języka angielskiego w szkole językowej, gdzie miała możliwość pracy z wszystkimi grupami wiekowymi. Najwięcej satysfakcji jednak i spełnienia dawała jej praca z najmłodszymi – nawet rocznymi dziećmi. To skłoniło ją do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogia Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Osobiste doświadczenia macierzyństwa skierowały ją ku pedagogice Montessori. Ukończyła szkolenie Montessori i otrzymała Certyfikat. Nadal z radością poszerza swoją wiedzę z tego zakresu. Prywatnie pasjonatka śpiewu, którym chciałaby zarazić dzieci.

Merle Marie – nauczyciel przedszkolny Montessori Native Speaker. Jej zamiłowanie do nauczania zaczęło się wtedy, kiedy opiekowała się młodszymi kuzynami jako nastolatka.
Następnie dużo czasu poświęciła na pracę jako wolontariuszka w szkołach w Durbanie i w Johannesburgu na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.
Tam zdała sobie sprawę z tego, jak szybko małe dzieci pojmują to czego je uczymy. To uświadomiło jej, jaki drzemie w dziecku potencjał, dawało ogromną satysfakcję i skłoniło do kontynuowania nauczania. Odbyła studia kończące się uzyskaniem państwowego certyfikatu w dziedzinie rozwoju wczesnodziecięcego EarlyChildhood Development Level 4-Coastal College KZN, a także uzyskała dyplom w tej dziedzinie za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego Wonderkids Montessori.
W Polsce naucza w przedszkolach Montessori od 7 lat. Zdobyła tutaj praktyczne doświadczenie. Posiada umiejętność i cierpliwość postępowania z dziećmi w wieku od pierwszego roku życia wzwyż, a także z dziećmi różnych kultur.

Paulina Konieczna – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła również studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Biotechnologia. Obecnie kontynuuje studia II stopnia z Pedagogiki. Prowadziła animacje dla dzieci w sali zabaw, była wychowawca obozowym i opiekunem dzieci w Drużynie Harcerskiej. Zainteresowana innowacyjnymi sposobami nauczania. Jest w trakcie szkolenia Montessori przygotowującego do uzyskania dyplomu.

Marta Duda – nauczyciel grupy przedszkolnej. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika (Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna) w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ma za sobą kilkuletnią praktykę jako nauczyciel przedszkolny Montessori w przedszkolach Montessori w Katowicach i Wrocławiu.

Natalia Wizental – nauczyciel grupy przedszkolnej, logopeda, nauczyciel religii. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz podyplomowe studia logopedyczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie podyplomowo kontynuuje studia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Praca z dziećmi to jej pasja. Podczas studiów pracowała jako animatorka w sali zabaw dla dzieci, była wychowawcą na obozie sportowym, a po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolach jako logopeda. W 2017 ukończyła w Rzymie w języku angielskim kurs Katechezy Dobrego Pasterza autorstwa Sofii Cavalletti i GiannyGobii, oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Na kursie zetknęła się z pedagogiką Marii Montessori i stała się jej miłośniczką. Zdobyła Certyfikat Montessorii. Obecnie bierze udział w szkoleniach poszerzających tę wiedzę.

Małgorzata Jończyk – nauczyciel grupy przedszkolnej (j.ang). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Stypendystka europejskiego programu Lifelong Learning Programme dzięki któremu zgłębiała wiedzę z zakresu skandynawskiego modelu edukacji na VIA University College w Danii. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel anglojęzyczny w placówkach przedszkolnych w środowisku wielokulturowym: przedszkolu z oddziałami wychowania leśnego Nørrestenbro w Aarhus (Dania), przedszkolu rozwijającym metodę projektu w Colégio de São José w Coimbrze (Portugalia), dwujęzycznym przedszkolu będącym częścią Collegio San Carlo w Mediolanie (Włochy) oraz w ostatnim czasie w placówce Nido ScuolaJacarandá w Mediolanie (Włochy) prowadzonej metodą pracy Reggio Emilia, której filozoficzne założenia wychowania zostały stworzone w oparciu o metodę Marii Montessori. Ukończyła wiele kursów m.in. „Pedagogika Przygody”, „Praca z dzieckiem z deficytami uwagi”, „Użycie kart dialogowych w pracy z dziećmi – elementy terapii Gestalt”. Jej zainteresowania zawodowe są powiązane z nauczaniem przez doświadczanie. Jest w trakcie kursu pedagogiki leczniczej Montessori. Zafascynowana innowacyjnymi sposobami nauczania i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji, które mają pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się.

Jordan Lee Rodgers – Native Speaker, wspomaga nauczyciela przedszkolnego Montessori. Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w dziedzinie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii. W Liverpool pracował jako pomoc nauczyciela w liceum Range i prowadził warsztaty nauczania w Galerii Sztuk Atkinson, podczas których uczył dzieci jak zdobywać nowe umiejętności, poznawać i interpretować prace artystyczne oraz tworzyć swoje własne dzieła sztuki. Przez 3 lata pracował jako nauczyciel języka angielskiego w Wilnie, Pradze i w Krakowie. Przez rok pracował jako nauczyciel języka angielskiego w English Montessori School w Katowicach. Ukończył kurs Premier TEFL (Teaching English as a Foreign Language) uprawniający do nauczania języka angielskiego jako języka obcego oraz ukończył szkolenie dla nauczycieli. Ambasador Irlandzkiego Instytutu TEFL. Entuzjastyczny, kreatywny i zmotywowany nauczyciel z międzynarodowym doświadczeniem.

Marta Trzepizur – pracownik administracyjno-biurowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją języka biznesu na Uniwersytecie Śląskim. Posiada Certyfikat Montessori. W Oxford Pre School objęła kierownictwo sekretariatem przedszkolnym.

Hanna Marniok – psycholog, coach w trakcie procesu akredytacji ICF. Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć terapeutycznych (Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki, zajęcia z wykorzystaniem Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn) i arteterapeutycznych (zajęcia Sensoplastyka, Trening Kreatywnego Rozwoju, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju). Jest również certyfikowanym coachem, doradcą zawodowym i mediatorem rodzinnym. Doświadczenie zdobywała praktykując i pracując w państwowych i niepublicznych placówkach szkolnych oraz przedszkolnych. Stale wzbogaca warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i pozyskując nowe kompetencje. Aktualnie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz z normą zdrowotną i psychiczną. Praca jest dla niej pasją, w której łączy wszystkie swoje specjalności W czasie zajęć wykorzystuje elementy arteterapii, a także podejście i narzędzia coachingowe, dostosowane do możliwości pacjenta. Prywatnie żona, mama nastoletniej córki i pani uroczego westa z charakterem. Codzienny stres odreagowuje w kuchni, gotując dla przyjemności swojej i najbliższych.