Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023

 In Strefa rodzica
Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku.

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2022 r.- 31.08.2023 r. funkcjonuje nr polisy: SZK 0048090 (zakres ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia).

W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego oraz dołączenie skanów dokumentacji medycznej,

lub w wersji papierowej dostępnej jako plik do pobrania: druk do zgłoszenia zdarzeń TUZ. W tym wypadku przesyłamy w formie skanów wypełniony i podpisany druk wraz z dokumentacją medyczną na adres e-mail: szkody@tuz.pl  i do wiadomości: szkody@rozwazny.pl

W razie pytań proszę o kontakt z agentem obsługującym:

Tomasz Sikora
tel: +48 502 071 501
mail: ubezpieczeniarozwazny@gmail.com

Recent Posts